Perusopetuksen jälkeinen koulutushaku käynnissä!

Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä uudistetaan myös yhteishakua. Kevään 2022 yhteishaussa voit hakea lähes kaikkiin oppivelvollisille suunnattuihin koulutuksiin.

Haku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin

Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen

Kevään 2022 yhteishaussa peruskoulun jälkeiseen koulutukseen voit hakea

  • lukioon
  • ammatilliseen perustutkintokoulutukseen
  • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen
  • tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)
  • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille.

Kevään 2022 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 22.2.- 22.3.2022.

22.3.2022 kello 15.00. Hakemuksen on oltava tallennettuna viimeistään

22.3.2022 kello 15.00. Paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa
viimeistään

16.6.2022 Opiskelijaksi ottamisen tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan

30.6.2022 Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen
järjestäjälle viimeistään

19.8.2022 Varasijoilta hyväksyminen päättyy